P2000161.JPG

פרוייקטים שעיצבנו לאחרונה

כפר הנופש עין גב בכנרת

חידוש חלקי של אזור אירוח בכפר הנופש עין גב

גינה פרטית הרחבה חפציבה

גינה ישראלית

צבעונית

אזור מדורה בנוי

גינה בהרחבה (הקמה) - עמק חפר

הקמת גינה ע"פ תכנית אדריכלית מוכנה בליווי ייעוץ מהשטח

© 2020 כל הזכויות שמורות לביידר אדריכלות נוף