top of page
סקר עצים אדריכלות נוף

סקר עצים

שירותי יעוץ וסקר עצים בכל רחבי הארץ

סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה מחייב הצגת רישיון של כריתה או העתקה של עצים בוגרים כתנאי מקדים לקבלת היתר בנייה במגזר הפרטי והציבורי ולקראת מתן היתר לתכנית בניין ערים חדשה.

בשנים האחרונות גוברת המודעות בצורך לשמור עצים וכל עץ בוגר נחשב כעץ מוגן. אם במגרש שעליו מתכננים לבנות יש עצים מוגנים או עצים בוגרים יש צורך לקבל אישור לכריתת העצים או להעתקתם מפקיד היערות.

כריתת עצים ללא קבלת אישור נחשבת לעבירה פלילית.

כדי לקבל את האישור יש לצרף לכל בקשה לקבלת היתר בניה נספח הכולל סקר עצים שנעשה על ידי איש מקצוע מוסמך.

דרור ביידר בעל תעודת הנדסאי נוף עוסק למעלה מעשרים שנה בהקמה, שיקום ואחזקה של גנים. במסגרת עבודתו רבת השנים צבר דרור גם ניסיון בביצוע סקרי עצים. דרור מביא אתו ידע עצום בצמחייה, באבחון ובשיקום העצים, אמינות ומקצועיות ללא פשרות.

 

צרו קשר, כי עשרים שנות ניסיון עושות את ההבדל בין עבודה טובה לעבודה מקצועית ומצוינת!

bottom of page